• Contacte: orientafp@xtec.cat

ALIANCES I SINERGIES ENTRE L'AULA I L'ECOSISTEMA DEL CENTRE EN EL MARC DE LA INNOVACIÓ I LA TRANSFORMACIÓ DE L'FP.

Quins reptes planteja al professorat tenir un alumnat que gran part del que està aprenent ho està aprenent en una empresa, d’una manera diferent de l’aula o al taller del centre d’FP? En principi, l’FP Dual hauria de ser un espai complementari empresa-escola, però es dóna realment aquesta complementarietat? Hi ha les eines pedagògiques per transportar i rendibilitzar l’après a l’aula en l’empresa i al contrari? Quines competències i quines capacitats són necessàries en els docents i en els tutors d’empresa perquè això sigui així i finalment, davant del discurs freqüent que presenta l’empresa com l’espai de l’aprenentatge “real”, s’ha de reposicionar d’alguna manera la tasca docent del professorat d’FP?

Participants:

Òscar Mas Torelló

Professor agregat al Departament de Pedagogia Aplicada de la UAB
. Doctor i llicenciat en pedagogia, màster en formació de formadors, màster en iniciació a la recerca. Des de 2003 fins a l’actualitat imparteix docència en diferents graus i màsters de la Facultat de Ciències de l’Educació i en programes de formació del professorat universitari. Ha estat també professor de formació professional (1989-2006). 

Membre del grup de recerca CIFO (FP-Formació en i per al treball), del Centre d’Estudis i Recerca per a una Societat Inclusiva (CERSIN) ambdós de la UAB, i de la Red Docente de Excelencia (Universidad de Málaga). Les seves  línies de treball, recerca i publicacions tenen relació, entre d’altres, amb la formació en i per al treball (FP reglada i continua, formació dual, formació en centres de treball, etc), amb les competències i formació pedagògica del professorat, formació de formadors, competències professionals, didàctica, itineraris formatius d’èxit/abandonament escolar prematur, anàlisi de necessitats formatives i disseny, avaluació i transferència de la formació.

Alèxia Malivern

Alèxia Malivern és docent de formació professional de la família de comerç i màrqueting, llicenciada en administració i direcció d’empreses i graduada en comerç internacional per l’UPF. Durant la seva trajectòria professional ha coordinat diversos projectes de centre, relacionats amb la mobilitat internacional, l’aprenentatge en llengües estrangeres, l’FP Dual, etc.

Actualment, junt a Pili Carballo desenvolupa la seva activitat professional com a assessores tècniques a l’Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya, que té com a finalitat la integració dels subsistemes de formació professional.  

Pili Carballo

Pili Carballo és graduada en administració i direcció d’empreses i especialitzada en desenvolupament econòmic local.  Ha desenvolupat la seva trajectòria professional coordinant l’àrea de promoció econòmica d’una administració local d’àmbit comarcal i, posteriorment, ha exercit la docència en formació professional a la família de comerç i màrqueting.

Actualment junt amb Alexia Malivern desenvolupa la seva activitat professional com a assessora tècnica a l’Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya, que té com a finalitat la integració dels subsistemes de formació professional.  

Raquel Gargallo

Raquel Gargallo és llicenciada en investigació i tècniques de mercat a la Universitat de Barcelona (UB) i diplomada en ciències empresarials a la Universitat Pompeu Fabra. Vinculada als moviments de renovació pedagògia de Catalunya (MRPC), actualment ocupa el càrrec de coordinadora d’FP Dual a l’Institut Andreu Nin (El Vendrell) i és professora en la família professional de comerç i màrqueting.

EMPRESA DUAL APPLUS IDIADA

Ruben Fabregat
Coordinador del taller y de los técnicos de los departamentos de Dinámica y Acústica de la empresa IDIADA.
Hace 17 años que estoy trabajando en IDIADA; entré a hacer prácticas de grado medio, me quedé y continué haciendo el grado superior. En mi equipo hay seis exalumnos de formación dual que han acabado trabajando en IDIADA.

Moderadora:

Mercè Mayol

Mercè Mayol és coordinadora de la Unitat de Formació en Centres de Treball i Dual en la Direcció General de Formació Professional del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. Tècnica docent al Departament d’Educació des del curs 13-14 i professora de la família professional d’administració i gestió.

És llicenciada en administració i gestió d’empreses per la Universitat de Barcelona (UB) i  postgrau en organització i gestió d’institucions educatives, també per la UB.