• Contacte: orientafp@xtec.cat

Objectius de les jornades

1

Obrir un espai de reflexió al voltant dels principals canvis en les tasques i les competències del professorat d’FP als darrers anys.

2

Detectar els principals reptes de futur que ens plantegen les transformacions dels diversos escenaris clau de l’FP.

3

Compartir anàlisis i reflexions que puguin enriquir els plans per millorar les competències professionals del professorat d’FP, com a un dels eixos clau en la millora del sistema.