• Contacte: orientafp@xtec.cat

Què és OrientaFP?

OrientaFP és un programa d’innovació educativa, creat al curs 19-20, que pertany a la unitat ImpulsFP de la Subdirecció General de Programes i Projectes de Foment dels Ensenyaments Professionals, en la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial, del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

La nostra MISSIÓ:


Donar suport al disseny, implementació, desenvolupament i consolidació d’estratègies innovadores pel que fa a l’acció tutorial i l’orientació acadèmica i professional de l’alumnat d’FP, amb la finalitat de millorar els seus resultats, la vinculació educativa, la seva projecció profesional i l’adquisició d’eines per a l’aprenentatge al llarg de la vida.

La nostra VISIÓ:

OrientaFP sitúa en el seu horitzó una persona amb una vinculació positiva amb l’aprenentatge i la formació, amb eines per al seu desenvolupament personal i social, capaç de projectar-se en la seva carrera professional, d’analitzar i generar coneixement de forma crítica en el seu àmbit i d’aprendre de forma autònoma al llarg de la vida.