• Contacte: orientafp@xtec.cat

Presentació

En aquesta primera edició de les Jornades OrientaFP, us proposem una reflexió sobre els rols canviants del professorat davant els diversos escenaris que les transformacions de l’FP i el seu ecosistema ens han plantejat els darrers anys, així com els seus reptes de futur. 

En la reflexió sobre aquests escenaris i transformacions no sol ocupar un rol central el mateix professorat. Tanmateix, com han demostrat la investigació i l’experiència, el professorat és clau a l’hora de fidelitzar el compromís dels joves i les joves amb la seva formació i a l’hora d’impulsar la millora i la innovació als centres.
L’activitat docent del professorat d’FP és especialment complexa i abasteix tota una sèrie de competències, habilitats i pràctiques, que naveguen entre el món laboral i escolar, en un exercici constant de traducció i adaptació.

Als darrers anys, la progressiva transformació de les metodologies docents, la generalització de les eines digitals, la implementació de la formació en règim Dual o la col·laboració més estreta en projectes de tota mena, amb el sistema productiu i l’entorn social del centre, han modificat les posicions ocupades pel professorat d’FP a les aules i tallers. Alhora, fruit de les noves relacions que propicien les metodologies centrades en l’alumnat, o la generalització d’una acció tutorial i una orientació més integrals, la mirada docent sobre l’alumnat d’FP també ha començat a canviar.

Quines competències ha hagut de desenvolupar el professorat, o quins són els seus límits i possibilitats a l’hora  d’abordar les transformacions a l’FP, són algunes de qüestions que guiaran la reflexió durant dues jornades, en les que, a través de diferents escenaris clau i acompanyats per actors rellevants, parlarem i pensarem sobre els rols del professorat d’FP d’avui i del futur.