• Contacte: orientafp@xtec.cat

ALIANCES I SINERGIES ENTRE L'AULA I L'ECOSISTEMA DEL CENTRE EN EL MARC DE LA INNOVACIÓ I LA TRANSFORMACIÓ DE L'FP.

L’expansió de les relacions dels centres a través dels seus ecosistemes laborals, socials i culturals, des dels àmbits més locals als internacionals, ha portat al professorat d’FP a assumir rols diversos que exigeixen competències i habilitats diferents de les desenvolupades habitualment dins l’aula o el taller: dinamització i gestió de projectes, innovació, capacitat d’interactuar a l’entorn, estar atents als canvis socials i professionals, flexibilitat i capacitat de compartir i treballar en equips dins d’àmbits de vegades regits per estàndards molt diferents dels habituals, etc. Com enfoca el professorat d’FP aquestes tasques? Quins són els límits i les possibilitats d’aquesta dimensió del treball del professorat d’FP?

Participants:

Sisco Besaludch

Cap d’estudis a l’institut de L’Ebre (Tortosa, Tarragona), compta amb una àmplia experiència docent i de gestió en formació professional. Professor tècnic de mecanització i manteniment de màquines, en la família professional de fabricació mecànica des de 1999 fins a l’actualitat.

Durant la seva trajectòria docent, ha estat involucrat en diferents iniciatives relacionades amb la internacionalització dels cicles formatius –coordinador de projectes Erasmus des de 2003 a 2009– i amb el programa d’innovació i transferència de coneixement en l’FP –coordinador del programa InnovaFP (2015-2018).

Felip Fenollosa Artés

Director de I+D al CIM de la UPC, centre dedicat a les tecnologies avançades de la producció, amb la missió de fer transferència tecnològica d’aquestes a la societat. És professor associat a la UPC al departament d’Enginyeria Mecànica i doctor enginyer industrial. El seu camp de recerca s’adreça, entre altres, a les aplicacions de la impressió 3D al camp de la medicina.

Ha liderat projectes singulars al CIM UPC, com l’enfocat al món de la fabricació digital accessible a tothom, inclòs el projecte d’impressores BCN3D o els espais de fabricació digital a barris i ciutats de Catalunya. Recentment, ha rebut el guardó de millor iniciativa de partenariat público-privada dels Premis Nacionals de Recerca.

Iván Diego Rodríguez

Coordinador de projectes en Vanalón, una empresa pública del Govern d’Astúries. En la darrera dècada ha dissenyat, coordinat i participat en diversos projectes, estudis i investigacions vinculats a l’FP en l’àmbit regional, nacional i internacional.

Els seus darrers treballs s’han focalitzat en la millora dels protocols de seguiment de titulats d’FP i els programes alumni, la potenciació de les relacions entre centres d’FP, empreses i altres agents externs,  i les transicions educatives des del sistema universitari cap a la formació professional.

Maria Pascual

Responsable de la Unitat de Projectes Internacionals d’FP a la Direcció General de Formació Professional del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

Compta amb més de deu anys d’experiència en la gestió i coordinació de projectes europeus dins del marc de diferents programes i iniciatives de la Unió Europea, com POCTEFA, LEONARDO DA VINCI, ERASMUS o HORIZON 2020, entre d’altres.

També ha participat en diversos grups de treball i tallers a l’àmbit europeu. A més, ha col·laborat en la transferència i desenvolupament de projectes d’innovació en l’àmbit de la validació de competències, projectes pilots ECVET, etc. A banda d’aquestes tasques, és formadora de professorat d’FP, investigadora AICLE i autora de diversos materials en aquest camp.

Moderador:

Josep Moratal Miñana

Economista de formació i docent de vocació. Màster en entorns digitals d’aprenentatge per la UB i postgrau en direcció de centres educatius per la Universitat Rovira i Virgili. Tota la seva carrera professional s’ha desenvolupat en l’Educació, amb més de vint anys d’experiència docent.

El 2014 entra a formar part de la Subdirecció General de Programes i Projectes del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, per tal de liderar el programa EmprènFP, un programa que pretén impulsar la cultura emprenedora i la generació de projectes emprenedors a la formació professional.

Actualment és el responsable de la Unitat d’Innovació de la Subdirecció General de Programes i projectes del Departament d’Educació, més coneguda com a ImpulsFP.