• Contacte: orientafp@xtec.cat

PRIMERES JORNADES ORIENTAFP

1 - 2 DE JULIOL DE 2021

Videos de les jornades:

Escenari 1

ALIANCES I SINERGIES

Escenari 2

CANVI METODOLÒGIC I DIGITALITZACIÓ

Escenari 3

CONNEXIONS AULA I EMPRESA EN DUAL

Escenari 4

ACCIÓ TUTORIAL I ORIENTACIÓ

PRESENTACIÓ

Una reflexió sobre els rols canviants del professorat

En aquesta primera edició de les Jornades temàtiques d’OrientaFP proposem una reflexió sobre els rols canviants del profesorat, davant els diversos escenaris que les transformacions de l’FP i el seu ecosistema ens han plantejat els darrers anys, i ens proposen com a reptes de futur. En la reflexió sobre aquests reptes no sol ocupar un rol central el propi pofessorat i els tutors i tutores de les empreses amb els que es comparteix l’espai formatiu de l’FP. Tanmateix, com ha demostrat la investigació i l’expreriència, el professorat és clau a l’hora d’afiançar el compromís dels joves i les joves amb la seva formació i a l’hora d’impulsar la millora als centres.

En la frontera: la identitat laboral en moviment del professorat d’FP

Les tasques docents a la formació professional són variades i complexes per un gran nombre de motius, per començar, per la seva posició en la frontera entre el món laboral i escolar (Andersson & Köpsén, 2019) que obliga a un continu treball de recontextualització (Loo, 2017). La percepció del professorat sobre la seva pròpia tasca, o les seves teories subjectives sobre l'educació i la formació, es construeixen des d'àmbits molt diversos i conformen sistemes de creences que intervenen en el treball quotidià amb l'alumnat (Kelchtermans, 2009).

A qui van adreçades aquestes Jornades:

Les Jornades s’adrecen a totes aquelles persones que estiguin interessades en la formació professional des d’un punt de vista professional, acadèmic o de gestió:

  • Professorat de formació professional

  • Tutores i tutors d’empreses i responsables d’empreses col·laboradores.

  • Gestores i gestors d’àmbits diversos relacionats directament o indirectament amb l’FP

  • Futures professores i professors d’FP

  • Professionals de l’àmbit acadèmic